THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY TNHH MTV GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

19/06/2017

Căn cứ Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 17/05/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao kế hoạch, tiến độ, thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình năm 2014 – 2015.

 

Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần xin thông báo như sau:

- Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình

- Địa chỉ: Số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 04 – 38544312 Fax : 04 – 38582063

- Ngành nghề kinh doanh: sản xuất giày dép; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác; bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh; kinh doanh bất động sản; tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; hoạt động thương mại; và một số ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh.

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa : 93.000.000.000 đồng

- Số cổ phần đưa ra đấu giá : 1.903.200 cổ phần

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần

- Bước giá : 100 đồng

- Bước khối lượng : 100 cổ phần

- Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

- Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)

- Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 12/05/2015 đến 15h30 ngày 01/06/2015 tại các đại lý đấu giá theo thông báo tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình được HNX ban hành.

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16h00 ngày 04/06/2015.

- Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 08/06/2015 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: từ ngày 09/06/2015 đến ngày 18/06/2015.

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 10/06/2015 đến ngày 15/06. Nội dung chi tiết xin copy và truy cập vào các đường link sau đây :

- Bao-cao-kiem-toan-nam-2012.pdf

Bao-cao-kiem-toan-nam-2013.pdf

Bao-cao-kiem-toan-30-06-2014.pdf

Bao-cao-tai-chinh-2014.pdf

- BCTC-2012.pdf

CBTT-Giay-Thuong-Dinh.pdf

- Quyet-Dinh-phe-duyet-phuong-an-co-phan-hoa.pdf

- Quy-che-ban-dau-gia-co-phan-lan-dau-ra-cong-chung.pdf