Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp : 

1. Thời gian giao hàng :

  - Sau khi khách hàng thanh toán, tùy theo số lượng đơn hàng mà thời gian giao hàng sẽ dao động từ 15~30 ngày sau ngày thanh toán.

2. Thanh Toán :

  - Hiện tại Giầy Thượng Đình chỉ chấp nhận hình thức thanh toán trước khi nhận hàng. chi tiết mời quý khách xem phần Hướng Dẫn Thanh Toán.