Đơn vị thành viên

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

 

I. Trụ sở chính

Được đặt tại số 277 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

1. Năng lực sản xuất: 

·         04 dây chuyền sản xuất giày vải

·         01 dây chuyền sản xuất giầy ép phun

·         Sản lượng: 250,000- 300.000 đôi/ tháng

2. Nhân sự 

Gồm có 745 CBCNV chia thành các phòng ban và phân xưởng sản xuất:

            ·         Khối Phòng Ban : 197 người

·         Phân xưởng Cắt  : 64 người

·         Phân xưởng May : 160 người 

·         Phân xưởng Gò : 260 người 

·         Phân xưởng Cán : 64 người 

3. Thị trường chính

·         Nhật Bản

·         Châu Âu

·         Bắc Mỹ

4. Khách hàng chính

NIPPON STEEL AND SUMIKIN BUSSAN in Japan, Okaidi, Roland , Eram, Next in UK, Promod, Zara, C&A , Andre, US Polo…

 

II. Nhà máy số 2

Được đặt tại khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

1. Năng lực sản xuất: 

·         1 dây chuyền sản xuất giày vải

·         Sản lượng 50,000- 60,000 đôi/ tháng

2. Nhân sự 

Gồm có  150 CBCNV chia thành các Ban và phân xưởng sản xuất:

             ·         Khối Phòng Ban :  20 người

·         Phân xưởng Cắt -May  :  80 người

·         Phân xưởng Gò  :  50 người

3. Thị trường chính

·         Nội địa