THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

19/06/2017

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV GIẦY THƯỢNG ĐÌNH

Căn cứ Công văn số 4252/STC-BCĐ ngày 19/8/2015 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp – Sở Tài chính Hà Nội về việc xử lý số cổ phần bán đấu giá lần đầu không bán hết của Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam trân trọng thông báo như sau:       

1.      Tên doanh nghiệp bán cổ phần: Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình

Địa chỉ:       Số 277, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại :             04 - 38544312                          

2.      Ngành nghề kinh doanh

·             Sản xuất giầy dép

3.      Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 93.000.000.000 đồng

4.      Số lượng cổ phần bán thỏa thuận: 2.107.867 cổ phần

5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

6.      Giá bán thỏa thuận tối thiểu: 44.000 đồng/cổ phần         

7.      Điều kiện tham dự thỏa thuận:

-         Nhà đầu tư đã tham gia phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình tổ chức ngày 08/06/2015 trừ nhà đầu tư trúng giá từ chối mua cổ phần.

-       Nhà đâu tư tham gia thỏa thuận phải đặt cọc tiền mua cổ phần bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá bán thỏa thuận tối thiểu (44.000 đồng/CP) vào tài khoản của Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam như sau:

                             ·          Tài khoản số: 0011004206033

                             ·          Chủ tài khoản: Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

                             ·          Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Sở Giao dịch

                             ·          Nội dung: Họ tên/Số CMT/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua….. cổ phần Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình.

8.      Các quy định liên quan đến bán thỏa thuận:

-         Số mức giá đặt mua: 02 (hai) mức giá

-         Bước giá: 100 (một trăm) đồng

-         Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua của nhà đầu tư (áp dụng chung cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài):

+ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần

+ Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối đa: 2.107.867 cổ phần.

-         Khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần; giá đặt mua phải theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

9.      Nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư:  Theo nguyên tắc quy định tại Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-VCBS.TVTCDN ngày 24/08/2015 của Giám đốc Công ty.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc và bỏ Phiếu cam kết giá mua tiếp cổ phần:

-         Thời gian: từ 08h30 ngày 25/08/2015 đến 15h30 ngày 31/08/2015

-         Địa điểm:          Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tầng 12&17, Tòa nhà VCB, Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 3936 6425

Fax: (84-04) 3936 0262

11.  Thời gian và địa điểm tổ chức thỏa thuận:

-         Thời gian tổ chức thỏa thuận: 09h00 ngày 03/09/2015

-         Địa điểm tổ chức thỏa thuận: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Tầng 12, Tòa nhà VCB, Số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

12.  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: chậm nhất ngày 16/09/2015

13.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng thỏa thuận: từ ngày 04/09/2015 đến ngày 10/09/2015.